Alle innlegg av Bjørn Tore Hansen

Bjørn Tore er rådgiver og styreleder for Portalene. Han har engasjert seg særlig for seniorers rettigheter og behov innenfor tjenester de mottar, både fra det offentlig og det private. Han er også i styremedlem for flere organisasjoner innen fritt brukervalg og BPA. Bjørn Tore er utdannet økonom fra BI, og har Mastergrad innen organisasjon og ledelse. I tillegg har han utdannelse innen psykologi på universitetsnivå.


Bjørn Horten, ny daglig leder i Portalene AS

Portalene AS er nyetableringen som skal gjøre det lettere for seniorer i hele Norge å få enkle og riktige svar på viktige spørsmål i hverdagen. Portalene AS lanserer snart SeniorPortalene med flere nyttige underportaler. Vi har samlet all informasjon vi tror kan være av nytte for seniorer i Norge under «paraplyen» SeniorPortalene. Bjørn Horten er nylig ansatt som daglig leder i selskapet.

Fortsett å lese Bjørn Horten, ny daglig leder i Portalene AS