Bjørn Horten, ny daglig leder i Portalene AS

Portalene AS er nyetableringen som skal gjøre det lettere for seniorer i hele Norge å få enkle og riktige svar på viktige spørsmål i hverdagen. Portalene AS lanserer snart SeniorPortalene med flere nyttige underportaler. Vi har samlet all informasjon vi tror kan være av nytte for seniorer i Norge under «paraplyen» SeniorPortalene. Bjørn Horten er nylig ansatt som daglig leder i selskapet.

Ny daglig leder

Bjørn Horten er 57 år gammel og bor i Fredrikstad. Han er kjent for oppbyggingen og utviklingen av Borg Innovasjon hvor han var daglig leder fra etableringen i 2001 til desember 2013. Selskapet har i denne perioden bistått mange gründere i oppstartsfasen. Selskapet ble også kjent for sin sterke satsing på helse- og omsorgsinnovasjon med blant annet flere velferdsteknologiprosjekter i tett samarbeid med kommuner, sykehus og bedrifter i Østfold.

Bjørn Horten har en masterutdannelse i økonomi med lederutdanning i tillegg. Før arbeidet i Borg Innovasjon hadde han lang ledererfaring fra bankvirksomhet og energibransjen.

Gjennom arbeidet med helse- og omsorgsinnovasjon i Borg Innovasjon så vi et stort behov for et nettsted som samlet viktig og nyttig informasjon for eldre mennesker, deres pårørende samt ansatte og andre interessenter i sektoren. I dag finnes det ikke noe slikt nettsted i Norge. Morgendagens seniorer vil være mer vant med en digital hverdag, og med den kommende eldrebølgen har jeg stor tro på en positiv utvikling for Seniorportalene,

sier Horten.

# # #

For mer informasjon kontakt: Daglig leder, Bjørn Horten, på mobil 905 99 496 eller epost bjh@portalene.no.

Om bedriften:

Portalene AS
Strykerveien 10
1658 Torp
Kontaktskjema – Epost
org.nr. 913 089 561
stiftet 13. januar 2014

Vi drifter et antall nettsider med informasjon og tjenester rettet mot seniorer 55+ bosatt i Norge. Portalene AS drifter dessuten den kommende BPA-Portalen, som blir innrettet mot personer omfattet av ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA).