Temaportalen Juss & Økonomi er åpnet

Portalene har i dag åpnet en ny temaportal under paraplyen            Seniorportalen. Nettstedet Juss & Økonomi lanseres i tett samarbeid med Seniorsaken som faglig ansvarlig. Den inneholder nyttig stoff som seniorer må vite om juss og økonomi.

Temaene på portalen er juridiske og økonomiske aspekter ved seniortilværelsen. Fra fylte 50 er det mange nye muligheter, men også utfordringer. Og ikke minst valg. Derfor er det viktig å sette seg inn i hvordan blant annet pensjon- og trygdespørsmål påvirker økonomien fremover. Det er også mange juridiske spørsmål som reiser seg; skal en skrive en fremtidsfullmakt, sette opp et testamente eller en samboeravtale?

På nettstedet finnes tips og gode råd om mange aktuelle emner. Og ikke minst vil brukerne få enkle forklaringer på komplekse områder som pensjon og rettigheter i eldreomsorgen. Nettstedet tilbyr også en arena for debatt gjennom et eget forum hvor alle er velkommen til å stille spørsmål, lufte meninger eller dele sine synspunkter.

Advokatene i Seniorsakens rettshjelpstiltak skriver og kvalitetssikrer artikler på nettstedet. Alle som melder seg inn i Seniorsaken får tilbud om en juridisk konsultasjon gratis.

Portalene er svært glade for å ha etablert et nært samarbeid med Seniorsaken. Seniorsakens profil og hjertesaker passer svært godt med Portalenes filosofi. Gjennom samarbeidet med Seniorsaken vil Seniorportalens brukere få tilgang til flere nyttige tjenester og informasjon, samtidig som Seniorsakens medlemmer får tilgang til en viktig informasjonskanal om juss og økonomi. Portalene og Seniorsaken ønsker å utvide samarbeidet i tiden fremover. Det arbeides med et eget fordelskort for seniorer som skal tilbys brukere av Seniorportalen og medlemmer av Seniorsaken.

For mer informasjon kontakt Daglig leder i Portalene AS, Bjørn Horten, på mobil 905 99 496 eller eost bjh@portalene.no. Kommunikasjonssjef Christin Engelstad i Seniorsaken kan også kontaktes på 905 97 554 eller info@seniorsaken.no