Våre portaler – To tastetrykk til en enklere hverdag

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er 13 prosent av Norges befolkning i dag over 67 år. Fram mot 2050 vil denne andelen øke til rundt 21 prosent av Norges totale innbyggertall, og i 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år. Årsakene er sammensatte. Blant annet har en enorm utvikling innen helsetjenestene og medisinsk forskning ført til at vi nå lever lenger enn før. I tillegg begynner etterkrigstidens store barnekull å bli eldre.

Våre tiders seniorer er også mer aktive enn før, har bedre helse enn tidligere, har oppsparte midler de med glede bruker på seg selv og liker å engasjere seg i samfunnslivet. Samtidig er det et mylder av tjenestetilbydere der ute. Det er vanskelig å holde oversikt og i vår digitale hverdag kan internett være et kaotisk sted å finne fram på. Det er her våre portaler kommer inn i bildet.

SeniorPortalene.no er en nettportal med fokus på å forenkle hverdagen for deg som er 55 år eller eldre. Vi gir deg som aktiv senior gratis informasjon om aktiviteter, hendelser, boligmarked, kosthold og andre tilbud som måtte finnes i ditt nærmiljø. SeniorPortalene.no er vår paraplyportal og herfra blir du guidet videre til innholdsrike informasjonsportaler for ditt spesifikke interesseområde.

SeniorBoPortalen.no er for deg som ønsker å finne gode tilbud på boligmarkedet tilpasset deg selv som senior, enten du leter etter en bolig i Norge eller i utlandet.

FrittBrukervalgPortalen.no er portalen for deg som lurer på hvilke hjemmehjelpstjenester som finnes i din kommune, slik at du kan få en godt tilrettelagt og enklere hverdag.

ErnæringsPortalen.no er for den som vil sette økt fokus på å leve et sunnere liv. Kostholdsrådene er spesielt utformet for deg som senior og pensjonist, da kvaliteten på kostholdet blir viktigere jo eldre du blir. Om du i tillegg har en spesiell sykdom som dominere livet ditt, kan kostholdet ditt i det hele tatt avgjøre livskvaliteten din.

SeniorAktivitet.no er for deg som ønsker å leve et aktivt og sosialt liv som senior. Alle organisasjoner, klubber eller lignende over hele landet, som tilbyr ulike aktiviteter, kan enkelt og kostnadsfritt publisere sine aktiviteter i vår kalender. På denne måten blir det enklere for deg som senior å finne frem til hva som skjer i ditt nærmiljø.

Foruten disse portalene er det også etablert en informasjonsportal for personer med nedsatt funksjonsevne. BPA-portalen er det eneste nettstedet i Norge som tilbyr full oversikt over hvilke tjenester som finnes. Faktisk er BPA-portalen sammen med FrittBrukervalgPortalen de eneste nettstedene der ute som gir en full oversikt over godkjente tjenesteleverandører i alle kommuner i hele landet!

Vi er også aktive på nettet og i sosiale medier. Våre Facebook- og Twitter-kontoer blir stadig oppdatert med nyheter og informasjon slik at den som følger oss alltid kan holde seg oppdatert. Over 100 av Norges 428 kommuner har nå også faste lenker til våre nettsider. Det sørger for at disse kommunenes innbyggere lett kan klikke seg inn på våre sider for å få tak i den informasjonen de måtte trenge.

SeniorPortalene og dens underportaler, i tillegg til BPA-portalen, er eiet av Portalene AS, som utvikler og drifter nasjonale nettportaler med tilhørende tjenester for bestemte brukergrupper. Selskapets visjon er å være informasjonskanalen for seniorer og personer i Norge med nedsatt funksjonsevne om temaer som berører deres hverdag. Målet er å at du som bruker av tjenestene kun skal være et par tastetrykk unna en enklere hverdagsopplevelse.