Vi har passert 2000 likere på Facebook

Vi har nå passert 2.000 likere på våre Facebook sider SeniorPortalene og BPA-Portalen. Vi tar dette som et tegn på at vi har relevant og interessant stoff på sidene og på nettstedene Seniorportalen.no og BPA-Portalen.no.

Vi skal fortsette å fylle portalene og Facebooksidene med nyttig innhold for å befeste vår posisjon som de viktigste nettstedene for seniorer og personer med funksjonsulikheter i Norge. Vi skal leve opp til vårt motto

– to tastetrykk til en enklere hverdag

Vi håper at dere som er brukere av Facebook sidene og nettstedene i dag vil fortsette med det, og at dere også er gode ambassadører for å få andre til å være aktiv på portalene. Slik blir portalene bedre og mer nyttig for alle og flere!