HS Media overtar annonsesalget hos Portalene

Portalene og HS Media har inngått kontrakt om annonsesalg på Portalens nettsteder. HS Media er en solid mediebedrift som er profesjonelle på salg av annonser for i overkant av 60 fagblader, tidsskrifter, magasiner og nettsteder. Dette er et spennende og viktig samarbeid for videre utvikling av våre portaler.

HS Media har i dag 21 ansatte, hvorav 17 selgere. De har som målsetting å «være lønnsom, kreativ og hyggelig samarbeidspartner for våre oppdragsgivere og kunder. Vi skal være best på annonsesalg til magasiner og nisjenettsteder i Norge».

HS Media er en solid og velrennomert mediebedrift med lang erfaring i bransjen. Vi i Portalene er spesielt glade for at de har god erfaring med annonsesalg i nisjenettsteder og i et sterkt økende «seniormarked».

I en kommentar til samarbeidet sier daglig leder Tor Arne Sandholt i HS Media følgende:

Vi gleder oss til å finne gode annonseløsninger for våre kunder i et marked vi kjenner godt igjennom mange års erfaring med magasin rettet mot lesere som planlegger livet i og inn i pensjonstilværelsen.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med HS Media.

Les mer om HS Media og samarbeidet på hsmedia.no