BPA-Portalen er åpnet

BPA-portalen.no er laget for personer og miljøer som er interessert i ordningen med borger-/brukerstyrt personlig assistanse (BPA). BPA gir personer med en funksjonsulikhet større selvstendighet og et enklere liv. BPA-portalens målsetting er å presentere oppdatert informasjon, aktuelle fakta, og nyheter om BPA. Portalen inneholder den første og eneste fullstendige oversikt over leverandører av BPA tjenester i kommunal og privat regi i Norge. Portalen tilbyr også en arena for debatt om temaet gjennom et eget forum hvor alle er velkommen med spørsmål, til å lufte meninger, eller ytre standpunkt.

BPA er et «verktøy» for personer med en omfattende funksjonsulikhet, som ønsker å skreddersy sin egen assistanseløsning og selv ta ansvar for arbeidsledelsen. Altså selv rekruttere og velge hvem som skal være assistent(er), avgjøre hvilke oppgaver assistenten skal gjøre, når og hvor. Eventuelt ved hjelp av en stedfortredende arbeidsleder.

Stortinget vedtok den 16. juni 2014 at personer i en gitt målgruppe med behov for personlig assistanse skal ha rett til å få tjenestene som borger-/brukerstyrt personlig assistanse. Loven trer trolig i kraft fra 1. januar 2015. Dette gir økt behov for en uavhengig informasjonskanal for ordningen slik BPA-Portalen er tenkt å være.

BPA-portalen skal også være en arena for meningsutvekslinger og debatt. Et forum hvor alle er velkommen med spørsmål, til å lufte meninger, utveksle erfaringer, eller ytre sine standpunkt. Kirsti Cath Dahle med lang fartstid og mye erfaring fra BPA er engasjert som fagansvarlig og moderator for diskusjonsforumet på portalen.

Portalene AS drifter BPA-Portalen og andre informasjonsportaler

Portalene AS, som er ansvarlig for BPA-Portalen, utvikler og drifter nasjonale informasjonsportaler med tilhørende tjenester for bestemte brukergrupper. Selskapet lanserte 19. mai i år 5 portaler under «paraplyen» SeniorPortalene som gir oversikt over et bredt informasjons- og tjenestetilbud for seniorer og andre interesserte i hele Norge. I tillegg til «paraplyen» SeniorPortalene.no  gjelder dette portalene SeniorErnæring.no, SeniorBoPortalen.no, FrittBrukervalgPortalen.no og SeniorAktivitet.no. Flere spennende og nyttige portaler blir lansert over sommeren.

Det er åpenbart stort behov og stor interesse for disse informasjonsportalene. I løpet av en drøy måned nærmer vi oss 10.000 besøkende!

Les mer om selskapet på Portalene.no

For mer informasjon kontakt: Daglig leder i Portalene AS, Bjørn Horten, på mobil 905 99 496 eller epost bjh@portalene.no